Komisia štátnej reprezentácie

Predseda komisie: 

Členovia komisie:

  • Jozef Poliak
  • Július Valenta
  • Peter Baďura
  • Jaroslav Javorský

Tajomník komisie:

  • Peter Macko

 

Dokumenty činnosti komisie:

 

Štatút komisie štátnej reprezentácie SZK (od r. 2011)

 

Aktualizovaný zoznam širšej reprezentácie na r. 2017