KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Kvalifikácia na TOKYO, Olympíjske hry 2020

Svetová federácia karate WKF zverejnila po schválení Medzinárodného olympijskeho výboru MOV kvalifikačný klúč pre

OLYMPÍJSKE HRY 2020 v TOKIU.

 

Karatisti sa budú môcť na Olympíjske hry kvalifikovať iba cez svetovú federáciu karate WKF, prostredníctvom kvalifikačného klúča a splnením kritérií, ktoré v originálnom znení uvázdame nižšie.

(slovenský preklad sa pripravuje)

 

 

Qualification system

 

Olympic games

 

Qualification flow chart

 

Ranking Regulations