KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memorijalni Karate Cup, Slavonski Brod

Dňa 28.10.2018 sa v chorvátskom Slavonskom Brode uskutoční v poradí už 25. ročník Memory Karate Cup.

 

Bulletin turnaja

 

Nominácia reprezentantov:

info bude doplnené


Organizačné informácie:

 

Odchod výpravy je 27.10.2018 (SOBOTA) o 9:30 z Domu Športu v Bratislave.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 28.10.2018 v nočných hodinách pred Dom športu.

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (28.10.2018) ako aj cestovné poistenie na dni 27.-29.10.2018.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa_eng

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa_svk

 

údaje na trénera