KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

39. ročník Veľkej ceny Slovenska

39. ročník Veľkej ceny Slovenska

39th GRAND PRIX SLOVAKIA

 

 

Súťaž je sledovaná pre všetky vekové kategórie od detí, žiakov, ml.kadetov

 

 Pre kategórie kadetov, juniorov, U21 je nominačným turnajom na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Santiago, Chile 2019.

 

 Pre kategórie seniorov je nominačným turnajom na Majstrovstvá Európy seniorov, Guadalajara, Španielsko 2019.

 

 POSTER

 BULLETIN - SVK

 BULLETIN - ENG

 UBYTOVANIE a TRANSFER / ACCOMMODATION and TRANSFER

 

 

Na minuloročnom ročníku turnaja sa prezentovalo 1 447 pretekárov zo 192 klubov z 26 európskych a svetový krajín.

Na súťaži sa zaregistrovalo 1 930 štartov v kategóriach od detí až po seniorov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last event: 1 447 competitors, number of participating teams: 192, Number of nations: 26

 

Dátum: 23. - 24. Február 2019

Miesto: AXA aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03  Bratislava, Slovensko

Registrácia: cez www.sportdata.org

 

 Propozície

 Ubytovanie a transfery


Bližšie informácie, rozpis kategórií, program súťaže, propozície a online registráciu nájdete na:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4260#a_eventhead

 


Date: 23. - 24. Február 2019

Competiton venue: AXA aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03  Bratislava, Slovensko

Registration: online via: www.sportdata.org

 

 Bulletin

 Accommodation and Transfer

 

Information about competition, categories, time schedule, bulletin and online registration:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4260#a_eventhead