KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov I. II. a III. kvalifikačného stupňa

VÝZVA PRE TRÉNEROV - členov Slovenského zväzu karate

 

Regionálny zväz AKKB pripravuje v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave školenie trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa.

 

!!! NOVÉ !!!

 

Ďalšie informácie pre záujemcov, ktoré by Vás mohli zaujímať nájdete na tomto linku: https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/dalsie_formy_vzdelavania/TA/pdf/Usmer_MS_SR-uznav_odb_sposob_19.5.09.pdf

 

!!!!!

 

 

Zisťovanie predbežného záujmu pre vzdelávacie programy I. - III. stupňa. Pred prihlasovaním sa si pozrite všeobecné informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program I. stupňa (všeobecná časť v spolupráci s FTVŠ UK v termíne 8.-10.3.2019 + 2 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB v mesiaci jún 2019)
- do 15.02.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program II.stupňa (2 všeobecné časti v spolupráci s FTVŠ UK + 3 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB)
- do 22.2.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program III.stupňa (2 všeobecné časti v spolupráci s FTVŠ UK + 4 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB)
- do 22.02.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Pre predbežné prihlásenie vyplňte nasledovný formulár a zašlite na mail: mackova@karate.sk do uvedených termínov!!!

Formulár pre záujemcov o vzdelávanie

 

Po vyhodnotení predbežného prihlasovania a otvorení vzdelávania Vám zašleme záväznú prihlášku. Vzdelávanie otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov pre príslušný šport.

Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek a možností FTVŠ & AKKB.

 

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušneho kvalifikačného stupňa. Následne bude záujemcom poslaná pozvánka s uvedením podrobných informácií. Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.

 

 

Základnými podmienkami účasti na školeniach sú:

 

Tréner I. kvalifikačného stupňa:

vek 18 rokov, STV min. 4. Kyu, platný preukaz SZK


Tréner II. kvalifikačného stupňa:

Uchádzač musí mať absolvovaný I. kvalifikačný stupeň trénera karate, prax minimálne 2 roky, platný preukaz SZK, minimálny vek 20 rokov, STV minimálne 2. kyu.

 

Tréner III. kvalifikačného stupňa:

Uchádzač musí mať absolvovaný II. kvalifikačný stupeň trénera karate a musí mať úplné stredné vzdelanie, alebo úplne stredné odborné vzdelanie, vek minim. 22 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK.