KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

NOMINÁCIA na Majstrovstvá Európy seniorov

Nominácia reprezentantov:

 

Kata ženy: Balciarová Dorota

Kata muži: Fabian Peter

 

Kata team:

Brázdová Ema - Merašická Nikoleta - Bačíková Ľudmila

 

Kumite ženy - 50 kg: Kováčiková Lucia
Kumite ženy - 55 kg: Semaníková Viktória
Kumite ženy - 61 kg: Suchánková Ingrida
Kumite ženy - 68 kg: Kopúňová Miroslava
Kumite ženy + 68 kg: Tatárová Dominika

 

Kumite družstvo ženy:

Semaníková Viktória, Suchánková Ingrida, Kopúňová Miroslava, Tatárová Dominika

 

Kumite muži - 60 kg: Adler René
Kumite muži - 67 kg: Homola Matej
Kumite muži - 75 kg: Džačovský Ľuboš
Kumite muži - 84 kg: Podsklan David
Kumite muži + 84 kg: Jóba Attila

 

Kumite team muži:

Adler René, Homola Matej, Džačovský Ľuboš, Podsklan David, Jóba Attila

 

Tréneri:

Jozef Poliak, Peter Baďura, Jaroslav Javorský, Tomáš Kleman

 

Rozhodca:

Peter Bozogáň ml.