KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pozvánka Seminár pre vytrvalostné športy

Národné športové centrum Vás pozýva na odborný seminár pre vytrvalostné športy.

 

 

 

Vizitka lektora

Prečo sa zúčastniť seminára

Sprievodné slovo a základné informácie