KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

13.ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

13.ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

 

 

Dátum konania:        11.1.2020 (sobota)

 

Miesto konania:        Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice

 

Organizátor:              Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže:        Ing. Peter Bozogáň

Prezentácia:              www.sutazekarate.sk

 

Štartovné:                 17 Eur kategória, každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!

Ceny:                         1. - 3. miesto -pohár,diplom

Hlavný rozhodca:       Ing. Bácskai Imrich

Rozhodcovia:             Rozhodcov nominuje organizátor

 

Informácie:                0907 927132- Ing. Bozogáň, dorka@extel.sk,

 

 

 Propozície_SVK

 Propozície_ENG