KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SsZK - skúšky technickej vyspelosti

Stredoslovenský zväz karate

Vás pozýva naskúšky technickej vyspelosti na stupne 2. -1. kyu a 1. -7. dan

 

Pozvánka

 

Miesto konania:         Základná škola, Terchová -Struháreň 933

Dátum ačas konania: 21.08.2020 (piatok), 16:00 hod.

 

Organizátor:              Stredoslovenský zväz karate

Usporiadateľ:            KK Žilina /Jozef Cisarik -0948 900425/

Skúšobná komisia:     Predseda komisie Jozef Poliak/6.dan/