KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WKF - Covid 19

 

Svetová federácia karate WKF vydáva grafickú ilustráciu pokynov ku COVID-19

 

 https://bit.ly/WKF_COVID19_Guidelines (https://notice.wkf.net/c/o2yy/9sysg3rl/gngk0j0nztq)