KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League Rabat / Maroko 2021

Karate 1 Premier League / Rabat, Maroko 2021

9. - 11. 4. 2021


Bulletin turnaja

 

POZOR !!!

Od 1.1.2021 musí mať coach na Karate1 Premier League licenciu - "WKF Kumite or Kata certification" level 2 - CERTIFIKOVANÝ COACH kumite alebo kata.


Možnosť získať "WKF Accredited Coach" level 1, alebo "WKF Kumite or Kata certification" level 2 :

 

- na podujatí Karate1 Premier League Rabat 2021

alebo

- cez online verziu www.elearning-wkf.net

 


Organizácia turnaja zo strany SZK:


1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.


2. Na vyžiadanie zabezpečuje SZK registráciu v 1.fáze - pretekári v Top 50 vo WKF Rankingu (termín na podanie žiadosti o prihlásenie zo strany SZK je potrebné poslať najneskôr do 22.2.2021 - pondelok na mail: macko@karate.sk).

Aktuálny WKF Ranking k 1.2.2021:

http://accreditation.qtixx.com/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=50&ranking_category=0&enddate=2021-02-01


3. Reprezentanti prihlásení v 3. fáze sa registrujú individuálne.


POZOR !!!

V 3. fáze sa môžu prihlasovať pretekári v Top 200 vo WKF Rankingu (limit na 1 kategóriu je max. 64 súťažiacich).

 

4. Všetci reprezentanti, ktorí sa turnaja zúčastnia samostatne majú možnosť požiadať o refundáciu svojich nákladov podľa kľúča podpory ako bol schválený v predchádzajúcom období:


-Členovia TOPtímu - 100 % náklady na turnaj budú hradené z TOPtímových prostriedkov reprezentanta

 

-Reprezentanti podľa postavenia vo WKF Rankingu:

- do 50.miesta v Rankingu - SZK hradí 100 % nákladov reprezentanta

- od 51 - do 200.miesta v Rankingu - SZK hradí 50 % nákladov reprezentanta


5. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.


6. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2021 + Tokyo 2020-Kvalifikačný turnaj-Paríž 2021.