KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár sekcie klasického karate a kobudo

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

Sekcie klasického karate a kobudo

 

 

 

 

 

Termín začatia cyklu seminárov        : podľa epidemiologickej situácie, predpoklad apríl 2021

Miesto konania                                   : Tbiliská ulica, Bratislava - Rača

Účel seminára                                     : Oboznámiť sa s podpornými cvičeniami pre pochopenie

 

podstaty kata Sanchin, oboznámiť sa so základmi kobudo a naučiť sa špecializované strečingové cvičenia pre karate

 

Zúčastnení : tréneri klubov a cvičiaci členovia Slovenského zväzu karate

 

Seminár Qi gong a Kobudo:

Cyklus 6 seminárov, jedenkrát mesačne - víkend.

 

Program