KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League/Lisbon, Portugal

Karate1 Premier League/Lisbon, Portugal

 

Z dôvodu zmeny kvalifikačného turnaja pre olympijské hry v Tokiu z Karate1 Premier League/Rabat, Morocco na Karate1 Premier League/Lisbon, Portugal, Vás chceme informovať o nasledujúcich povinnostiach/možnostiach:

 

- Tí športovci, ktorí sa úspešne zaregistrovali na Karate1 Premier League/Rabat (zatiaľ čo bol označený ako kvalifikačný turnaj pre Tokio OH), ale doposiaľ sa neregistrovali na Karate1 Premier League/Lisbon, Portugal (ktorý sa teraz označuje ako kvalifikačný turnaj pre Tokio OH), budú mať príležitosť zabezpečiť si svoje miesto na uvedenom turnaji. V súlade s týmto vyzývame všetkých športovcov, ktorí majú záujem o registráciu na Karate1 Premier League/Lisbon, Portugal, aby do konca tohto týždňa 14.03.2021 poslali mail na: macko@karate.sk s informáciou, že sa už registrovali na Karate1 Premier League/Rabat.


Všetka prijatá komunikácia bude na základe existujúcich prihlásení na Karate1 Premier League/Rabat, Morocco skontrolovaná a následne bude individuálne potvrdená budúci pondelok - 15.03.2021.


Následne bude všetkým sprístupnená registrácia pre Karate1 Premier League/Lisabon, podľa platných pravidiel a požiadaviek a už nebudú vyhradené žiadne miesta pre športovcov predtým registrovaných na Karate1 Premier League/ Rabat, ktorý bol naplánovaný na 9. - 11. apríla.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

With the substitution of the Rabat Premier League as a qualifying event for the Tokyo Olympic Games, that will now be the Lisbon Premier League, we want to inform you of the following:

Those athletes that had successfully registered for participation at the Rabat Premier League (while it was designated as a qualifying event for Tokyo OG), but have to date not yet registered for the Lisbon Premier League (which is now designated as a qualifying event for Tokyo OG instead), will be granted the opportunity to secure their place at the said event. Accordingly, WE INVITE THOSE ATHLETES WISHING TO BE REGISTERED FOR THE LISBON PREMIER LEAGUE EVENT TO NOTIFY THE WKF HQ (WKF@WKF.NET) IN WRITING UNTIL THE END OF THIS WEEK, 14TH MARCH, PROVIDED THAT THEY HAD ALREADY REGISTERED FOR THE RABAT PREMIER LEAGUE.

All communications received will be checked based on the existing entries for Rabat PL and then individually confirmed next Monday 15th March.

SUBSEQUENTLY, THE REGISTRATION PROCESS FOR LISBON WILL BE OPEN TO ALL ATHLETES, according to the applicable rules and requirements AND NO PLACES WILL BE ANY LONGER RESERVED FOR ATHLETES PREVIOUSLY REGISTERED IN THE RABAT PL that was scheduled for 9-11 April.