KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WADA 2008 Prohibited List

WADA - Svetová Antidopingová agentúra je medzinárodnou nezávislou organizáciou založenou v roku 1999 na podporu, koordináciu a sledovanie boja proti dopingu v športe vo všetkých jeho podobách. Agentúra je podporovaná rovnakou mierou športovým hnutím ako aj vládami celého sveta. Medzi jej kľúčové aktivity patrí vedecký výskum, vzdelávanie, mimosúťažné testovanie, rozvoj a vývoj antidopingových kapacít a sledovanie Svetového Antidopingového kódexu - prvého dokumentu zladeného s pravidlami, týkajúcich sa antidopingu vo všetkých športoch a vo všetkých krajinách.

 

Výkonný výbor WADA schváll 22.septembra 2007 zoznam zakázaných látok a metód, ktorý vstúpi do platnosti od 1.januára 2008. Zoznam spolu s jeho modifikáciami je k priamemu nahliadnutiu na web stránke WADA  <http://www.wada-ama.org/en/prohibitedlist.ch2>

 

WADA ponúka možnosť informovania o novinkách prostredníctvom RSS kanála. K stiahnutiu na <http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=717>

 

Výhradné právo na zabezpečovanie a vykonávanie dopingovej kontroly na území Slovenskej republiky má Antidopingový výbor Slovenskej republiky (ADV SR). Bližšie informácie priamo na web stránke http://www.antidoping.sk/

 

 

-júlia-