KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Bulletin I. - TRIESTE

Talianska federácia karate F.I.J.L.K.A.M vydala oficiálny Bulletin č. 1 k nadchádzajúcim Majstrovstvám Európy juniorov a kadetov. Dejiskom šampionátu bude v dňoch 15. - 17. februára 2008 pohraničné mesto TRIESTE.

 

  Bulletin I. - Trieste 2008