KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLAVONSKÝ BROD 2007 - 14th Memory Karate Cup

Vyhodnotenie reprezentačného výjazdu  na Medzinárodný turnaj v Slavonskom Brode

 

V dňoch 09.-10.11.2007 sme sa zúčastnili na Medzinárodnom turnaji v Slavonskom Brode v Chorvátsku. Za účasti reprezentácií Chorvátska a Bosny a Hercegoviny naši pretekári pripravujúci sa  na ME kadetov a juniorov nesklamali. Usporiadateľ zabezpečil ubytovanie, stravu a štartovné.

Pod vedením trénera F. Kretoviča a Petra Baďuru (rozhodcu) sa turnaja sa zúčastnilo 16 pretekárov.

 

Umiestnenia našich pretekárov:

 

1. miesto:         Granát Marek                   kadet               -65 kg

                         Szomor Peter                   kadet               -75 kg

                         Dučová Ivana                  kadetka           +57 kg

 

2. miesto:         Riska Tomáš                        junior      -70 kg

                         Semaníková Viktória            juniorka   -53 kg

                         Kubinská Dagmar                juniorka   -60 kg

                         Družstvo juniorov        -Jurík, Radúch, Riska, Balak

 

3. miesto:         Zelina Igor                           kadet               + 75 kg

                         Radúch Marek                     junior               + 80 kg

                         Langošová Júlia                   kadetka            - 57 kg

                         Langošová Lucia                  juniorka            - 60 kg

                         Družstvo kadetov                - Čula, Szomor, Granát

                         Družstvo kadetiek - Langošová, Dučová, Botunová

                         Družstvo kadetiek - Langošová J., Bľachová, Tátošová

                         Družstvo junioriek - Semaníková, Kubinská, Višňovská

 

František Kretovič

Predseda KŠR

 

Všetkým medailistom gratulujeme!!!