KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Under 21 WORLD CUP

Dňa 14. novembra 2007 obdržala každá Národná federácia list od Prezidenta WKF A. Espinósa o rozhodnutí Výkonného výboru, ktorého zasadnutie sa konalo počas uplynulých Majstrovstiev sveta v Istanbule. Prezident v ňom informuje o schválení a následnom zaradení Svetového pahára do 21 rokov ako súčasť juniorských a kadetských Majstrovstiev sveta 2009 v Maroku.

 

A v čom je podstata a aké zmeny nastanú?

          Svetový pohár do 21 rokov (Under 21 years World Cup) sa stane prirodzenou súčasťou Mastrovstiev sveta juniorov a kadetov, čím sa ich trvanie predĺži z pôvodných troch dní na štyri - World Cup bude prebiehať práve ten posledný, t.j. štvrtý deň.

 

World Cup je určený pre pretekárov vo veku od 18 do 21 rokov.

 

Súťaž je určená iba pre kumite a to iba v individuálnych kategóriach kumite mužov a žien. Z každej krajiny je možné nominovať jedného reprezentanta do každej váhovej kategórie.

 

Mužské váhové kategórie: -68 kg, -78 kg, +78 kg.

Ženské váhové kategórie: -53 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

Turnaja sa nemôžu zúčastniť pretekári, ktorý sa zaroveň zúčasnili akýkoľvek seniorských Majstrovstiev sveta.

 

Dôvody rozhodnutí:

          S platnosťou od roku 2009 WKF prijala zmeny pravidiel týkajúce sa vekových a váhových kategórii pre všetky svetové a kontinentálne šampionáty. Tieto zmeny sa najviac dotknú kategórie kumite, najmä pretekárov vo veku od 18 do 21 rokov, ktorí sa automaticky stanú seniormi. Predpokladá sa, že sa môžu vyskytnúť ťažkosti v nominácii mladých reprezentantov, pretože aj najlepší mladý top pretekári nebudú schopný obstáť v silnej seniorskej kategórii, čím sa im automaticky znemožní štart na najvyšších súťažiach medzinárodnej úrovne. World Cup do 21 rokov má tomuto problému predchádzať.

A prečo na World Cup bude prebiehať iba súťaž kumite? Pretože súťaže v Kata a Kumite Team nie sú pre WKF prioritné v rámci jej smerovaní do IOC a taktiež z dôvodu šetrenia ďalších výdavkov pre Národné federácie za ďalších reprezentantov.

 

-júlia-

 

  List Prezidenta A. Espinósa         Under 21 Years Age - návrh