KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memoriál Michala Bozogáňa

Organizátor:              Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže:       Ing. Peter Bozogáň

Dátum konania:        12.1.2008 (sobota)

 

Miesto konania:        Infinity Aréna Košice,Pri jazdiarni 1

Prezentácia:              8:00 - 9:00 hod.

Štartovné:                 200,- Sk / pretekár /

                                      Každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!

                                      Zahraniční účastníci bezplatne!!!

 

Ceny:                           1. - 3. miesto -pohár,diplom;

                                      V kategórii mužov a žien za umiestnenie do 3.miesta

                                      finančná odmena podľa umiestnenia 150, 100 a 50 EUR

 

Hlavný rozhodca:      Ing. Bácskai Imrich

Informácie:                0907 927132- Ing. Bozogáň

                                      cargo@cargoservis.sk

 

PROGRAM:

1. Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.

2. Začiatok súťaže : 10:00 kumite od najmladších ,nakoniec seniori

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

                                               KUMITE

ml.žiaci 10-11                 -35 kg  -40 kg  +40 kg             60 sekúnd

ml.žiačky 10-11              -35 kg  -40 kg  +40 kg             60 sekund

st.žiaci 12-13                 -40 kg  -50 kg  +50 kg             90 sekúnd

st.žiačky 12-13              -40 kg  -45 kg  +45 kg             90 sekúnd

ml.dorastenci  14-15     do 60 kg          nad 60 kg        120 sekúnd

ml.dorastenky 14-15     do 55 kg          nad 55 kg        120 sekúnd

st.dorastenci   16-17    do 68 kg          nad 68 kg        120 sekúnd

st.dorastenky  16-17    do 55 kg          nad 55 kg        120 sekúnd

muži                               do 75 kg          nad 75 kg        180 sekúnd

ženy                              do 57 kg          nad 57 kg        120 sekúnd

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

 

PRAVIDLÁ:

  • - podľa pravidiel WKF so skrátenou repasážou
  • - organizátor nominuje rozhodcov

 

Súpisku pretekárov a návrh rozhodcov prosim poslať na cargo@cargoservis.sk  do 8.1.2008.

 

Ing. Peter Bozogáň - riaditeľ súťaže

 

 

  Memoriál Michala Bozogáňa_propozície

 

  Memoriál Michala Bozogáňa_súpiska

 

  Memoriál Michala Bozogáňa_Invitation_ENG

 

  Memoriál Michala Bozogáňa_Entry form_ENG