KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Univerziáda Slovenskej republiky 2008 (1)

Dňa  31. januára 2008 sa v Žiline v záverečný deň Univerziády Slovenskej republiky uskutoční súťaž karate.

 

   Univerziáda 2008 - Propozície