KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Official WKF weight and age categories 2009

 zmeny kategórii        

 

Svetová federácia karate (WKF) vydala oficiálny dokument o zmenách váhových a vekových kategórií, na ktorých zavedenie s definitívnou platnosťou stanovila dátum

1. januára 2009 - pod názvom "Official WKF weight and age categories".

 

Slovenský zväz karate zavedie zmeny kategórií vždy po vyvrcholení jednotlivých, už rozbehnutých postupových súťaží. To znamená, že do oficiálnych Majstrovstiev Slovenska juniorov & kadetov v decembri, seniorov v marci a mládeže v máji, pôjdu všetky postupové a majstrovské turnaje ešte podľa pôvodných "starých" pravidiel WKF.

 

PDF Zmeny pravidiel WKF k 1.januáru 2009

Fotogaléria