KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vianočný turnaj karate

Karate klub SLOVŠPORT Trnava si Vás dovoľuje pozvať na 26. ročník Vianočného turnaja karate v kumite jednotlivcov a družstiev a kata jednotlivcov, ktorý sa bude konať dňa  1.12.2007  v Mestskej športovej hale v Trnave o 13.00 hod.

 

           Vianočný turnaj karate je medzinárodný turnaj pre POZVANÉ domáce a zahraničné družstvá, ktorý organizuje KK Slovšport Trnava v spolupráci s mestom Trnava, športovým  klubom BUDO Trnava, Trnavským samosprávnym krajom.

 

          Vianočný turnaj je organizovaný v nasledovných kategóriách:

-súťaž družstiev v kumite - muži (3-členné)  

-súťaž  jednotlivcov  v kata  - muži, - ženy   

-súťaž jednotlivcov v kumite - muži  (- 68 kg -78kg  +78 kg) 

-súťaž jednotlivcov v kumite ženy (Open)                        

 

          Na tento turnaj sú nominovaní  pretekári SZk - navrhnutí Predsedom KŠR. Usporadúvajúci klub si nominuje pretekárov podľa vlastného výberu. Organizátor doplní svojich zahraničných hostí. Výnimku môže povoliť iba riaditeľ súťaže.

 

  Pozvaní reprezentanti SZK na 26. ročník Vianočného turnaja karate