KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vianočný turnaj Trnava

Prinášame Vám výsledky a fotografie z turnaja, ktorého 26. ročník otváral príhovorom čestný prezident SZK Ing. Tibor MIKUŠ a prezident SZK Ing. Daniel LÍŠKA. Turnaja sa zúčastnilo 58 pozvaných reprezentantov zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Chorvátska.

 

 

 Vianočný turnaj karate_1.12.2007_Výsledky

Fotogaléria