KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

II. Reprezentačný ples slovenského karate

POZVÁNKA na II. REPREZENTAČNÝ PLES SLOVENSKÉHO KARATE

   

Vážení priatelia,

Slovenský zväz karate v spolupráci so Slovenskou úniou pre východné kultúry a okinawské karate si Vás dovoľuje pozvať na II. Reprezentačný ples slovenského karate, ktorý sa bude konať 23. februára 2008 o 19.30 hod v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Cena vstupenky je 1.250 Sk.

Súčasťou programu budú okrem tanečnej zábavy aj ukážky spoločenských tancov medzinárodného tanečného páru Ivetky Vancákovej a Tomáša Komendu, ocenenie osobností slovenského karate, vystúpenie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, profesionálneho hudobného telesa SĽUK a polnočné vystúpenie exotickej skupiny TROPICAL Group.

V cene vstupenky je večera s dezertom, káva a polnočná kapustnica. Počas celej noci sa budú podávať vybrané nápoje zdarma. Tešíme sa na stretnutie s Vami.       

Ing. Daniel L í š k a

Prezident  SZK

 

 

 


ZÁVäZNÉ OBJEDNANIE VSTUPENIEK

 

Meno:

Priezvisko:

klub:

počet objednaných lístkov:

 

 

Návratku o záväznom potvrdení účasti spolu s dokladom o zaplatení prosím zasielajte obratom (najneskôr do 17. februára 2008) poštou alebo mailom na adresu SZK:

 

Slovenský zväz karate

Junácka 6, 832 80 Bratislava

e-mail: karate@karate.sk

 

Platby môžete zasielať na číslo účtu SZK: UniCredit Bank a.s, Bratislava  6617210005/1111

 a ako variabilný symbol prosím uveďte HESLO „Ples" a Vaše meno, alebo názov klubu.

 

Vstupenky si budete môcť vyzdvihnúť pred zahájením plesu od 18.45 hod. priamo v hoteli Holiday Inn.

 

  Pozvánka na PLES a Záväzné objednanie vstupeniek

Fotogaléria