KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX SLOVAKIA 2008 (1)

V nedeľu - 13. Apríla 2008 - sa na bratislavských Pasienkoch uskutoční v poradí už 28. ročník prestížneho turnaja GRAND PRIX SLOVAKIA.

          Po dvoch rokoch sa tak v športovej hale opäť stretnú národné reprezentácie a kluby z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Bosny & Hercegoviny, Chorvátska a Srbska. Veľká cena Slovenska je zaradená ako tretí turnaj v rámci prvého ročníka Stredoeurópskej ligy karate - Central european karate league - http://www.cekl.eu/

 

 

Dátum:         13. Apríla 2008 ( Nedeľa )

    

Miesto:          Bratislava, Športová  Hala Pasienky, Trnavská cesta

   

Kategórie:    Kumite & Kata jednotlivcov a družstiev, minimálne STV 3 kyu.

                       - súťaže družstiev prebiehajú iba v kategóriach 18 roční a viac

                       - minimálny vek v súťaži družstiev kata je 16 rokov, v kumite 18 r.

 

Váhové kategórie 18 roční a viac          Kumite družstiev

Muži      -60, -65, -70, -75, - 80, +80 kg        Muži    18 roční a viac

Ženy     -53, -60, +60 kg                                Ženy   18 ročné a viac

 

Váhové kategórie 16-17 roční

Muži      -55, -61, -68, -76, +76

Ženy     -48, -53, -59, +59

 

Kata jednotlivcov                                       Kata družstiev

Muži      18 roční a viac, 16-17 roční                Muži    18 roční a viac    

Ženy     18 ročné a viac, 16-17 ročné             Ženy   18 ročné a viac

 

Pravidlá:            WKF

 

Štartovné:      400,- Sk za kategóriu

                          600,- Sk za dvojitý štart

                          800,- Sk za družstvo

 

Ubytovanie:    nahláste svoje požiadavky do 4. Apríla 2008 na adresu  SZK.

 

Program:                            

    

9.00 -  9.50     

Registrácia začne kategóriou kata 18 roční a viac , 16-17 roční

Váženie  kumite 18 roční a viac - všetky kategórie

10.00 - 11.00 

Eliminácie a repasáže Kata jednotlivcov a družstiev

Finále kata 16-17 ročných

11.00 - 14.30 

Eliminácie a repasáže Kumite 18 roční a viac

Muži      -60, -65, -70, -75, - 80, +80 kg

Ženy     -53, -60, +60 kg

13.00 - 14.15 

Registrácia a váženie kategórii 16-17 roční

14.30 - 15.15 

Finále všetkých váhových kategórií v kumite a kata - 18 roční a viac

15.15 - 18.15 

Eliminácie, repasáže a finále  Kumite družstiev muži, ženy

Eliminácie, repasáže a finále  Kumite 16-17 roční

Muži      -55, -61, -68, -76, +76

Ženy     -48, -53, -59, +59

Súpisky zaslať do 28. Marca 2008 na adresu Slovenského zväzu karate

  28. ročník Veľkej ceny Slovenska_propozície

 

  28th Grand Prix Slovakia_ENG_entry form

 

  28th Grand Prix Slovakia_titulka