KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Štartovná listina na M-SR seniorov

Uzatvorená štartovná listina je tvorená z majstrov SR z r. 2007, postupujúcich pretekárov  z  oboch  kôl SP a superpohára a doplnených  pretekárov z regiónov. 

 

 štartovná listina