KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska seniorov 2008 (1)

MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKA SENIOROV

-jednotlivcov-

 

Dátum:                   15. marca 2008

Miesto konania:   Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ:       KK  Žilina, info:   Ing. Jozef Cisarik

                                tel: 0903564803, mail:cisarik@chello.sk

Organizátor:         Slovenský Zväz Karate

 

Štartovné:            350,-Sk za pretekára

 

Program prezentácie:

   09.15 -  09.50 hod. KATA  ženy, muži

  10.15  - 11.00 hod.  KUMITE ženy, muži

  13.30  - 14.40 hod. KUMITE ženy BRH, muži BRH

 

Program súťaže:

10.00 hod. - súťaž  KATA

11.00 hod. - Slávnostné o t v o r e n i e,  vyhlásenie výsledkov kata

11.30 hod. - KUMITE muži,  ženy 

15.00 hod. - KUMITE  muži  BRH, ženy BRH

 

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite - vylučovací systém

čas [sec]

Kata

Kumite

   muži

nad 18 ( kata 15)

+

(-60,-65,-70,-75,-80,+80, BRH)

180

4. kyu

5. kyu

   ženy

nad 18 ( kata 15)

+

(-53,-60,+60kg,BRH)

120

4. kyu

5. kyu

 

Systém súťaže:             Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF.  Vylučovací s repasážou.

 

          V kata pretekári štartujú od 15.roku veku. V kumite je možné ostaršenie maximálne o 1 rok. V súťažiach  BRH

seniorov  ostaršenie neplatí. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

 

Hlavný rozhodca:  p. Peter Baďura

  

 

UPOZORNENIE:

           Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF (zn. Adidas, Tokaido)

V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.  

Používanie chráničov holení je povinné. V prípade, že nie je farebné rozlíšenie, môžu byť použité biele.  

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.

 

   štartovná listina

   Propozície majstrovstiev Slovenska

Fotogaléria