KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

11. ročník Galantského Karate Cupu 2008

Karate klub ARKÁDIA GALANTA v spolupráci so Slovenským zväzom karate a Západoslovenským zväzom karate

                

Vás  pozývajú  na 11.ročník

„GALANTSKÉHO KARATE CUPU 2008"

s  pozvanými medzinárodnými klubmi

 

Termín konania:       26.4.2008 (sobota)

Miesto konania:        Galanta, Mestská športová  hala

Štartovné:                 200,- Sk -  

                                     300,- Sk účasť v dvoch kategóriách 

Ceny:                           1-3. miesto diplom a medaila

                                      najúspešnejší klub získava  pohár

Prezentácia :             od 8.30 do 9.15 kategórie kata

                                      od 9.15 kategórie ml.žiakov kumite

Začiatok súťaže:      9.30 hod. 

 

Podmienky účasti na súťaži:

  • a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK
  • b) STV 8.kyu pre kata kategórie detí, 7.kyu pre kata a kumite od 10 do 15 rokov, v kategórii od 16 do 17rokov 6.kyu pre kumite a 6.kyu pre kata

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE         VEK          DISCIPLÍNA             ČAS ZÁPASU

 

deti/chlapci a dievčatá/                            5 až 9                          kata

mladší žiaci                        10 až 11       kata, kumite                  60 sek.

mladšie žiačky                   10 až 11       kata, kumite                  60 sek.

starší žiaci                         12 až 13       kata, kumite                  90 sek.

staršie žiačky                    12 až 13       kata, kumite                  60 sek.

dorastenci                         14 až 15       kata, kumite                  90 sek.

dorastenky                        14 až 15       kata, kumite                  90 sek.

juniori                                16 až 17       kata, kumite                  120 sek.

juniorky                             16 až 17       kata, kumite                   90 sek.

seniori  muži, ženy             +18             kata, kumite                   120 sek.

 

HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE

mladší žiaci       -30 -35, -40, +40 kg      dorastenci     -52, -57 ,-63,- 70, +70 kg

mladšie žiačky  -35,-40, +40 kg             dorastenky    -47, -54, +54 kg  

starší žiaci        -40,-45, -50,+50 kg      juniori             -61, - 68, -76, +76 kg

staršie žiačky   -40,-45, +45 kg             juniorky         -48, - 53, -59, +59 kg

seniori              -65, -75, +75 kg            seniorky        - 55, - 61,  +61 kg

 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA:  platia pravidlá karate WKF. Rozhodcovské zabezpečenie, zúčastnený oddiel, klub musí zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu.

 

Shitei kata:  5 až 9 ročný           bez shitei kata pretekár je povinný vykonať minimálne dve rôzne kata

                 10 až 13 ročný          Shotokan, Wado,Shito ryu:

                                                      Hean-Pinan , Shodan, Nidan, Sandan

                                                      Goju ryu:

                                                      Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni

                 14 ročný a starší      oficiálne Shitei kata WKF

 

PROTESTY:  vklad pri podaní za jednotlivca je 400,- Sk

 

Informácie:

tel. a  fax.:         00421356422082

e-mail:                zsz.karate@nextra.sk              

web:                    http://www.zapadoslovenskyzvazkarate.sk/ 

 

  Propozície turnaja_Galanta Karate Cup 2008