KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

4. ročník Revúckeho pohára mládeže

KARATE   KLUB   REVÚCA

Vás srdečne pozýva na

  

REVÚCKY   POHÁR   MLÁDEŽE - 4. ročník

 

 

DÁTUM :                  3. mája 2008

MIESTO :                 REVÚCA, telocvičňa Združenej strednej odbornej školy

                                 pri hlavnej ceste oproti čerpacej stanici SLOVNAFT.

 

PREZENTÁCIA :      od 8.30 do 9.30 hod. KATA

                                 od 9.30 do 10.30 hod. KUMITE

ZAČIATOK  :          10.00 hod.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :

KATA :   deti - chlapci, dievčatá  (do 10 rokov)

               mladší žiaci,  mladšie žiačky (10-11 rokov)

               starší žiaci, staršie žiačky  (12-13 rokov)

               mladší  a starší dorastenci  (14-17 rokov)

               mladšie a staršie dorastenky (14-17 rokov)

 

KUMITE :   deti - chlapci: - 30, + 30 kg. (8-9 roční, 60 sekúnd) 

                   mladší žiaci:  - 35, - 40, + 40 kg. (10-11 rokov, 90 sekúnd)

                   mladšie žiačky: - 30, - 35, + 35 kg. (10-11 rokov, 90 sekúnd)

                   starší žiaci:  - 40,  - 50, + 50 kg. (12-13 rokov, 90 sekúnd)

                   staršie žiačky: - 40, - 45, + 45 kg.  (12-13 rokov, 90 sekúnd)

                   mladší dorastenci:  - 55, + 55 kg. (14-15 rokov, 90 sekúnd)

                   mladšie dorastenky:  - 50, + 50 kg. (14-15 rokov, 90 sekúnd)

                   starší dorastenci :  - 65, + 65 kg. (16-17 rokov, 120 sekúnd)

                   staršie dorastenky : - 55, + 55 kg. (16-17 rokov, 120 sekúnd)

 

PRAVIDLÁ : WKF a doplnky organizátora.

 

SYSTÉM SÚŤAŽE : KATA aj KUMITE  bez  repasáže,  jedno 3. miesto.

                          

HLAVNÝ ROZHODCA : nominovaný organizátorom.

ROZHODCOVIA : nominovaný organizátorom.

 

ŠTARTOVNÉ : 200,- Sk za 1 kategóriu, 300,- Sk za 2 kategórie,

                         400,- za 3 kategórie.                     

 

CENY :   1. miesto - pohár, medaila, diplom   

              2. a 3. miesto - medaila, diplom  

              Pre kluby umiestnené na 1 .až  3. mieste - pohár a diplom.

 

 

POHÁR KLUBOV:

pretekári umiestnení na 1. až 3. mieste získavajú body pre svoj klub

nasledovným spôsobom: 

1. miesto - 3 body, 2. miesto - 2 body  a 3. miesto - 1bod.

Súčet bodov určí poradie klubov.

 

PRIHLÁŠKY : Súpisku pretekárov  prosíme poslať do 30. 4. 2008

                           e-mailom:  bunjatov@kkrevuca.sk    http://www.kkrevuca.sk/

                          alebo poštou na adresu :

                          Arpád Bunjatov, J. Bottu 1136/6, 050 01 Revúca,

                          tel. č.:  0903 386 965

   

  Propozície turnaja_Revúcky pohár mládeže 2008