KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Eva Medveďová a Pavol Tuleja...

Dňa 29.marca 2008 vstúpili do stavu manželského Eva Medveďová a Pavol Tuleja a svojim "áno" tak všetkým oznámili, že na ceste spoločným životom chcú kráčať vo dvojici...

 

Milá Evka a Pali!!!

          Touto cestou mi dovoľte v mene celého Slovenského zväzu karate úprimne zablahoželať a popriať všetko najlepšie.

...nech osud v živote vašom Vám cestu ružami krášli, aby ste týmto sobášom ľudské šťastie našli. Nech ruže kvitnú vám na ceste, ktorou chcete ísť, lebo milovať je krásne, no umenie je žiť...

 

Daniel LÍŠKA - prezident SZK

 

 

Fotogaléria