KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov 2008 (1)

Majstri Slovenska z roku 2007 sú uvedení na začiatku každej kategórie tučným písmom. V kategórii môžu štartovať, ak plnia podmienky veku a v kumite aj hmotnosti.

Do listiny prosím  za regióny doplniť  postupujúcich z majstrovských súťaží (prosím dodržať formát) a pošlite na adresu :

milan.tabak@uniza.sk

 

 štartovná listina

 

 Propozície