KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

4. ročník OTVORENÝCH M-SR ŠITO RYU ASOCIÁCIE

SLOVENSKÁ ŠITO RYU ASOCIÁCIA

v spolupráci so Slovenským zväzom karate

Vás pozývajú  na

 

4. ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV 

SLOVENSKEJ ŠITO RYU ASOCIÁCIE

DETÍ, ŽIAKOV, DORASTENCOV a SENIOROV

 

 

Termín konania:        31.5. 2008  ( Sobota )

Miesto konania:         Nové Zámky, Športová Hala stolnotenisová

Program:                     registrácia  pretekárov  -08.30 hod.  

                                      začiatok súťaže              -09.30 hod. 

Štartovné:                  200,- Sk kategória mládež do 12 rokov

                                             -  člen registrovaný v  SŠRA 150,- Sk

                                      250,- Sk kategórie nad 12 rokov   

                                             -  člen registrovaný v SŠRA 200,- Sk     

 

Informácie:    tel/fax.0356422082, gsm:0905421467,  email: slovakia@shitoryu.sk

 

Upozornenie: účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť.

Súťaží  sa  môžu zúčastniť aj pretekári iných štýlov karate uznaných WKF s dodržaním dole stanovených podmienok.

 

 

SYSTEM:      Pravidlá rozhodovania WKF s dodatkami  Organizačnej komisie, súťaž Kata sa bude konať bez Shitei kata. V kategóriách 5 až 12 ročných sa vyžadujú minimálne dve kata. Tieto sa môžu cvičiť aj v ďalších kolách. V súťažných kategórii kata 5.-9. ročných a 10.-12 ročných prebehnú súťaže začiatočníkov. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári bez STV po 8.kyu. Finalisti postupujú do súťaže vypísaných vekových kategórií.   

Podmienky:  minimálny počet pre konanie sa  súťaže v kategórii sú štyria pretekári.  Pokiaľ je v kategórii  menej odprezentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v  kata v staršej vekovej  kateg.  v  kumite vo vyššej váhovej kateg.) Repasáž sa začína až od druhého kola  súťažnej kategórie

Rozhodcovia:         zúčastnený klub je povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu      

 

   4. ročník Šito ryu Open_propozície

 

   4th Slovak Shito ruy Open_entry form