KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

12th European Karate Cup Open of Youth (1)

Slovenský zväz si Vás dovoľuje pozvať na 12.ročník Európskeho pohára mládeže,

ktorý sa uskutoční 21.júna 2008 v Bratislave.

 

Pre súťažné kategórie dorastencov (14-15 ročných) je tento turnaj zaradený do systému turnajov Stredoeurópskej ligy karate (www.cekl.eu).

Propozície s prihláškou nájdete v prílohe. 

 

Dnes, 19.5.2008, zmena obmedzenia mininálneho Stupňa technickej vyspelosti (STV) - súťaž je bez obmedzenia STV!!!

 

Invite You with greatest pleasure to take part in the 12-th European Karate Cup Open of Youth, on 21. june 2008, Bratislava. For categories cadets (14-15 years) is this tournament by the rules of Central European Karate League (www.cekl.eu)

 

Pozor!!! Posledná výzva pre záujemcov o rezerváciu ubytovania, ktorú je potrebné nahlásiť písomne najneskôr do 12.06. do 10.00 gen. sekretárovi SZK na adrsu: karate@karate.sk

Attention!!! Last call for reservation of accommodation, that you must send at latest to 12.06. till 10:00 am, to general secretary of Slovak karate union at address: karate@karate.sk