KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

12th European Karate Cup Open of Youth

V sobotu 21.6.2008 sa na bratislavských Pasienkoch v ŠH konal v poradí už 12. ročník medzinárodného turnaja "Európsky turnaj mládeže 2008". Súťaže sa zúčastnilo spolu 477 pretekárov z 93 klubov a 8 krajín - Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rusko a Litva. Pre kategóriu starších dorastencov bol tento turnaj zaradený do celkového bodovania v rámci Stredoeurópskej ligy karate - www.cekl.eu.

 

          V rámci slávnostného otvorenia turnaja odovzdal prezident SZK, Ing. Daniel LÍŠKA osvedčenia o udelení najvyššej trénerskej kvalifikácii ôsmim úspešným absolventom štúdia na FTVŠ UK v Bratislave (viď samostatný článok).

          Významným hosťom turnaja bol nepochybne aj čestný prezident SZK, Ing. Tibor MIKUŠ, ktorý sávnostne odovzdal ocenenie úspešným reprezentantom - medalistom z ME 2007. Spolu s D. Líškom vyjadrili poďakovanie a zároveň gratuláciu k významnému životnému jubileu predsedovi komisie štátnej reprezentácie, Františkovi Kretovičovi.

 Rajec oficiálny partner SZK

Oficiálnym partnerom SZK a celej súťaže bol RAJEC, ktorý pretekárom po celý čas zabezpečoval pitný režim v podobe nesýtených 0,75 a 0,33 l vôd.

 

O mrazivé osvieženie sa naopak postarala firma RADOMA, ktorá poskytla rôzne druhy ovocných a čokoládových nanukov. O program a veselú náladu sa starali zamaskovaní promotéri v podobe dvoch Spidermanov, šaša a Shreka.

 

Turnaj bol súčasne posledným v rámci súťažného kalendára SZK v sezóne 2007/2008.

 

Results/Výsledky:

 

 Poradie pretekárov

 Medailová štatistika

 Štatistika účasti

 

Prikladáme aj fotogalériu, za ktorej zhotovenie DAKUJEME p. Igorovi Derkovi...

Fotogaléria