KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

NOVÉ VEKOVÉ KATEGÓRIE NA SÚŤAŽIACH SZK

Výkonný výbor SZK na svojom septembrovom zasadnutí schválil zaradenie nových vekových ktegórií (SKÚŠOBNE) na postupových a majstrovských súťažiach SZK.

  • KUMITE chlapci (8 až 9 roční)   
    • váhové kategórie -24 kg, -28 kg, -32 kg, +32 kg
  • KUMITE dievčatá (8 až 9 ročné)  
    • váhové kategórie -25 kg, -30 kg, -35kg, +35kg 

V systéme rozhodovania a bodovania budú obdobné kritéria ako u kategórie dorastencov s obmedzeniami a to - zásahová plocha bude len telo,  útoky vedené na hlavu nebudú môcť byť považované ako bodujúce.   

 

V kategórii kata 12 až 13 ročných si budú môcť pretekári pri cvičení  Shitei kata vybrať z kata:

  • Gekisai Dai Ichi -Ni, Pinan-Hean Sandan- Yondan
  • Bassai Dai, Seienchin, Seipai, Saifa, Jion, Kanku Dai, Seishan, Chinto 

Na postupových a majstrovských súťažiach SZK dorastencov a juniorov je v zmysle nových pravidiel WKF a EKF zriadená kategória 18, 19 a 20 ročných s názvom kategórie "STARŠÍ JUNIORI" a "STARŠIE JUNIORKY", pre ktoré v rámci účasti a nominácie na ME a MS J&K platia obmedzenia uvedené v článku:

http://wwww.karate.sk/291/ekf-category-changes-2009-new

 

 

Podrobnejšie, príp. doplňujúce info: karate@karate.sk