SZK je členom SOV

Slovenský olympijský výbor

  

V sobotu, 19.júla 2008 sa v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Bratislave konalo 35. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (SOV).

         

Pre Slovenský zväz karate sa tento dátum stal významným medzníkom. Po splnení všetkých podmienok, v zmysle stanov a odporúčania výkonného výboru SOV Valné zhromaždenie SOV prijalo SZK do SOV.

 

Spolu s ďalšími zväzmi, ktorých športy nie sú zaradené do programu OH, ale ich medzinárodné federácie sú uznané MOV vstúpil SZK do olympijskej rodiny.

Členstvom v SOV nezískame žiadne bohatstvo, ale vo väčšej rodine sa žije ľahše."  povedal novým členom prezident SOV František Chmelár.

 

Plénum teda okrem Slovenského zväzu karate prijalo aj Slovenskú asociáciu čínskeho wu-šu, Slovenský biliardový zväz, Slovenskú golfovú asociáciu, Slovenský šachový zväz, Slovenský zväz orientačných športov, Slovenský zväz tanečného športu, Slovenský zväz vodného motorizmu a Zväz potápačov Slovenska.

          

Zmeny v prijímaní nových členov nastali po schválení a prepracovaní stanov SOV na 34. valnom zhromaždení SOV v Bratislave. Členmi olympijského hnutia na Slovensku tak budú môcť byť nielen športy, ktoré sú v programe letných a zimných olympijských hier, ale aj športové zväzy, ktorých medzinárodné federácie uznal Medzinárodný olympijský výbor - IOC.

Fotogaléria