KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PROTEKTORY TVÁRE SÚ POVINNÉ!!!

Dňa 17.10.2008 prezident WKF Antonio Espinós povrdil v oficiálnom liste všetkým národným federáciám povinnosť zaviesť v kadetskej kategórii (14 & 15 ročných) povinné chrániče tváre, tzv. Face Mask. 

 

          Týmto rozhodnutím chce prezident podporiť podmienky dané zo strany MOV pre vstup karate medzi olympijské športy, o ktorých sa má rozhodnúť budúci rok v Kodani. 

          Homologizáciu a právo distribuovať ochranné masky zadala Technická komisia WKF piatim firmám - Adidas, Arawaza, Budoland, Sportsmaster and Tokaido, ktoré majú od 1. novembra 2008 predzásobiť viac ako 100 predajných pobočiek po celom svete. Po odskúšaní Športovou komisiou WKF a zasadnutí Výkonného výboru v Tokiu bude distribuovaný aj telový chránič (Body Protection) pre 14 & 15 ročných (pod karate-gi) a bude dostupný rovnako ako chránič tváre.

          Výrazným zásahom so strany WKF je hlavne to, že nariaďuje zavedenie masiek a telových chráničov na všetkých úrovniach kvalifikačných súťaží na Majstrovstvá Európy v Paríži 2009. 

 

Kópia oficiálneho listu prezidenta A. Espinósa:

 

" Following the WKF letter of last July 28th regarding the compulsory use of the Face Mask protection from next 1st of January of 2009 for all WKF members in the competitions of Cadet Kumite categories (14 & 15 years), we reconfirm you that the Face Mask will be commercially available from 1st November 2008 at the more of 100 distribution points worldwide from the five main WKF sponsors - Adidas, Arawaza, Budoland, Sportsmaster and Tokaido, whose addresses can be found in the WKF website (www.wkf.net). Also the body protection for 14 & 15 years- inside the karate-gi - will be ready right after being examined by the WKF Sports Commission and the EC in Tokyo, and will be commercially available in the same network as the Face Mask.

  

The Face Mask and the body protection will be used at the next European Cadet Championships in Paris at the end of January, and we also consider of the utmost importance the use of the Face Mask already at all the National Championships qualifying for Paris. 

  

The increase of safety for the athletes, and the introduction of the 14&15 years category are two strongholds of the current WKF campaign before IOC for  2016."

 

Antonio Espinós - WKF President      17th October 2008