KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

KONFERENCIA SZK 2008

Dňa 14. decembra 2009 (nedeľa) o 10.00 hod sa v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi konala KONFERENCIA SZK, ktorej sa zúčastnilo 63 zástupcov klubov.

Na konferencii volili zástupcovia klubov nové orgány zväzu pre nasledujúce obdobie. Na jednotlivé funkcie boli zvolení:

 

PREZIDENT SZK:

Daniel LÍŠKA

 

VICEPREZIDENTI SZK:

Peter BAĎURA

Július VALENTA

 

VÝKONNÝ VÝBOR SZK:

Daniel LÍŠKA

Peter BAĎURA

Július VALENTA

 

Renáta GAŠPAROVIČOVÁ

Milan HAJDÁK

Vojtech JANKÓ

Jaroslav JAVORSKÝ

František KAČÍK

František KRETOVIČ

Jozef POLIAK

Dušan SARKA

Branislav ZUBRIČAŇÁK

 

PREDSEDA REVÍZNEJ KOMISIE:

Jozef CSÉRI

 

ČLENOVIA REVÍZNEJ KOMISE:

Martin BECA

Július KOPNICKÝ

 

DOZORNÁ RADA:

ŠKM Stará Ľubovňa

UPJŠ Košice

Centrál KK Poprad

KK Iglow SNV

Ippon Bratislava

ŠŠK Tupolevova BA

Tekdan Bratislava

Európa Trenčín

KK Žiar n/Hronom

CMK Banská Bystrica

TU Zvolen

KK Žilina

KK Kretovič

Union Košice

Metropol Košice

Zen Shotokan Košice

ŠKP Prešov

Kachi Nitra

Arkadia Galanta

KK Nové Zámky

Kumade Topoľčany

KK Kolárovo

Ekonóm Trenčín

Rapid Bratislava

 

Konferencia schválila prijatie klubov za nových členov SZK:

KK Zanshin Cífer

KK Osa Bratislava

KK Sokrates Liptovský Mikuláš

 

PROGRAM KONFERENCIE SZK :

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Overovanie mandátov

4. Voľba pracovných komisií

5. Správa o činnosti za uplynulé obdobie

6. Diskusia

7. Novelizácia Stanov SZK

8. Voľby orgánov zväzu

9. Prijímanie nových členov

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Fotogaléria