KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR seniorov (1)

V sobotu 14.3.2009 sa v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI uskutočnia MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SENIOROV 2009.

 

Dátum:                       14. marca 2009

Miesto konania:       Spišská Nová Ves,

                                    Športová hala Obchodnej akadémie

                                    Markušovská cesta

Usporiadateľ:            KK IGLOW  Spišská Nová Ves

                                    Mgr. Jaroslav  Javorský,

                                    tel.  0903/601 117

 

Organizátor:              SZK

 

Štartovné:                 10,00  € za pretekára

 

  

 

  Propozície na Masjtrovstvá SR seniorov 14.3.2009 v Spiš.N. Vsi

  Možnosti ubytovania v Spiš.N. Vsi

 

 

 

Pripájame nominačnú listinu zo SP seniorov a štartovnú listinu pretekárov.Štartovná listina bude priebežne dopĺňaná o postupy z regiónov.

 

Aktualizácia 9.3.2009 - nominácia doplnená a postupy zo ZsZke, SzZke a BUK.

Aktualizácia 11.3.2009 - nominácia doplnená a postup z AKB, VUKABU

!!!  Prosím zaslanie nominácie za TAUK,  a kontrolu doplnených nominácií jednotlivými regiónmi.

 

 


  Nominácia a štartovná listina  M-SR Seniorov(3) 14.3.2009.xls

 

 

Uzávierka regionálnych majstrovstiev seniorov do 7.3.2009. Postupy posielať na emailovú adresu

setnicky@elnet.sk

 

Vzhľadom na zmenené kategórie v sezóne 2008-2009 budú pretekári-majstri SR 2008 zaradený do príslušných kategórii pri prezentácii