KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Premiér R. FICO ocenil štyridsať športovcov za úspechy v roku 2008

V piatok, 13.03.2009, na Úrade vlády Slovenskej republiky ocenil premiér Róbert Fico štyridsať najúspešnejších športovcov zo 17-tich športových zväzov a asociácií. Medzi ocenenými nechýbali ani naši reprezentanti. Za výsledky na najvýznamnejších svetových a európskych šampionátoch v roku 2008 boli ocenení Eva Tulejová, Kristína Grmanová a Peter Macko.

  

Zo zdroja TASR:

V časoch svetovej hospodárskej krízy som si aj ja vypestoval športového ducha," povedal v úvode privítacieho prejavu premiér Fico. Popri výborných výsledkoch, ktorými zviditeľnili Slovensko, ocenil aj schopnosť športovcov popasovať sa s náročnými situáciami a vydolovať z vlastnej psychiky vôľu prekonať sa. Protagonistov označil za príklad pre mladých ľudí, najmä pre tých, ktorí nachádzajú zmysel života inde a často nie na pozitívnych fórach. "Mimoriadne si vážim prácu, ktorú športovci odvádzajú pre dobré meno našej vlasti. Nosiť štátny dres je hrdosť a aj pre príslušníkov menších národov príležitosť zviditeľniť sa, pretože v športe rozhodujú len a len schopnosti," konštatoval slovenský premiér, ktorý popri želaní ďalších úspechov, pri ktorých bude na stožiar stúpať slovenská vlajka, zaželal športovcom aj pevné zdravie.

Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva, zdôraznil, že sa už robia kroky k tomu, aby Slovensko aj v budúcnosti dosahovalo na športovom poli úspechy. "Zriaďujú sa centrá olympijskej prípravy pre juniorov, ktoré by mali byť už čoskoro k dispozícii a ktoré by boli športovcom poruke celých dvadsaťštyri hodín," uviedol Mikolaj. Za pozitívny označil trend získavania cenných úspechov, stúpajúci z roka na rok. "V roku 2008 malo Slovensko v rôznych športoch 28 majstrov sveta, rok predtým ich bolo 21 a v roku 2006 sedemnásť. Tieto čísla sú potešiteľné a svedčia o tom, že slovenský šport v rebríčku stúpa," konštatoval minister školstva SR.

  

"Myslím si, že tento počet ocenených športovcov je optimálny, navyše chýbali ocenení za olympijské a paralympijské výsledky. Ak by sme ich pripočítali, počet by bol evidentne vyšší. Musím konštatovať, že to zodpovedá realite, aká na Slovensku je, a teší ma, že na počte medailí vidieť zlepšovanie," zrekapituloval prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár.

  

Ocenení športovci zo zväzov a únií:
Slovenský strelecký zväz: Danka Barteková, Lenka Barteková, Andrea Stranovská, Peter Pelach
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode: Matúš Kunhart, Peter Šoška
Slovenský zväz cyklistiky: Barbora Držková
Slovenský veslársky zväz: Lukáš Babač
Slovenská plavecká federácia: Ľuboš Križko
Slovenský zápasnícky zväz: David Musuľbes, Róbert Ollé, Dan Pálinkás
Slovenský stolnotenisový zväz: Barbora Balážová
Slovenský zväz karate: Eva Tulejová, Kristína Grmanová, Peter Macko
Slovenská motocyklová federácia: Štefan Svitko, Robert Kapajčík, Radek Matoška
Slovenský kolkársky zväz: Gabriela Kuchárová, Ján Jesenský
Slovenská hokejbalová únia: Michal Wagner, Peter Jurošek
Zväz vodáctva a raftingu SR: Júlia Pavelková, Hana Vargová, Zuzana Čunderlíková, Veronika Kvetáková, Andrea Zererová, Natália Borecká
Slovenská federácia karate a bojových umení: Roman Volák, Linda Malíková, Andrea Klementisová
Slovenská asociácia pretláčania rukou: Ľubomír Jagnešák, Ján Germánus
Slovenský zväz kickboxu: Roman Možný, Nicollete Mitrová
Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja: Jana Purdjaková, Natália Lenartová, Igor Kočiš
Slovenská asociácia zväzov nepočujúcich športovcov: Ivana Krištofičová

  

Fotogaléria