KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GALANTSKÝ KARATE CUP 2009

Karate klub ARKÁDIA Galanta v spolupráci so Slovenským zväzom karate Vás  organizoval v sobotu, dňa 25.4.2009, 12.ročník „GALANTSKÉHO KARATE CUPU 2009" s  pozvanými medzinárodnými klubmi

  

 Propozície_12. Galantského Karate Cupu 2009

 

 Proposition_12th Galanta Karate Cup 2009_eng

 

 

Termín konania:    25.4.2009 (sobota)

Miesto konania:     Galanta, Mestská športová  hala

 

 Výsledky turnaja_GALANTA CUP 2009

 

 Štatistika účasti_GALANTA CUP 2009

 

 Medailová štatistika_GALANTA CUP 2009 

 

Ceny:                       1-3. miesto diplom a medaila

                                  najúspešnejší klub získal  pohár

Podmienky účasti na súťaži:

  • a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu vSZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK
  • b) STV 8.kyu pre kata kategórie detí, 7.kyu pre kata a kumite od 8 do 15 rokov, v kategórii od 16 do 17rokov 6.kyu pre kumite a 6.kyu pre kata

VEKOVÉ KATEGÓRIE         VEK            DISCIPLÍNA         ČAS ZÁPASU

deti/chlapci a dievčatá/      5 až 9            kata

deti chlapci                         8 až  9           kumite                  60 sek.

Deti dievčatá                      8 až  9          kumite                   60 sek. 

mladší žiaci                       10 až 11          kata, kumite         60 sek.

mladšie žiačky                  10 až 11          kata, kumite         60 sek.

starší žiaci                        12 až 13          kata, kumite         90 sek.

staršie žiačky                   12 až 13          kata, kumite         60 sek.

dorastenci                        14 až 15         kata, kumite          90 sek.

dorastenky                       14 až 15         kata, kumite          90 sek.

juniori                               16 až 17         kata, kumite          120 sek.

juniorky                            16 až 17         kata, kumite           90 sek.

seniori  muži, ženy          +18                 kata, kumite          120 sek.

 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA:  platia pravidlá karate WKF. Rozhodcovské zabezpečenie, zúčastnený oddiel, klub musí zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu, ktorého meno je nutné nahlásiť na email: zsz.karate@nextra.sk do 20.4.2009, s uvedením všetkých náležitostí pre uzatvorenie DVP. Meno a priezvisko, dátum narodenia, R.Č., číslo OP, bydlisko, rodinný stav, štát.príslušnosť.   

 

Shitei kata:  5 až 9 ročný            bez shitei kata pretekár je povinný vykonať minimálne dve rôzne kata

                 10 až 13 ročný          Shotokan, Wado,Shito ryu: Hean-Pinan , Shodan, Nidan, Sandan

                                                      Goju ryu: Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni

                 14 ročný a starší      oficiálne Shitei kata WKF

 

PROTESTY:  vklad pri podaní za jednotlivca je 15,- €

 

Informácie na č.t. a  fax: 00421356422082, e-mail: zsz.karate@nextra.sk