KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Revúcky pohár mládeže - 5. ročník

KARATE  KLUB  REVÚCA  a  mesto  REVÚCA organizovali v poradí už 5. ročník

REVÚCKEHO  POHÁRA  MLÁDEŽE

 

 Propozície_Revúcky pohár mládeže 2009

 

VÝSLEDKY TURNAJA:

 Poradie pretekárov_Revúcky pohár mládeže 2009

 Štatistika účasti_Revúcky pohár mládeže 2009

 Štatistika bodov_Revúcky pohár mládeže 2009

 Medailová štatistika_Revúcky pohár mládeže 2009

 

 

DÁTUM :    9. mája 2009

MIESTO :   REVÚCA, telocvičňa Strednej odbornej školy, pri hlavnej ceste 

                     oproti čerpacej stanici SLOVNAFT.

 

PREZENTACIA :  od 8.30 do 9.45 hod. KATA

                             od  9.45 do 10.45 hod. KUMITE

ZAČIATOK  :        10.00 hod..

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :

 

KATA vylučovací systém so skrátenou repasážou od 2. kola, dve 3 miesta.

Cvičenci môžu cvičiť ľubovoľné kata ktoré ale nesmú opakovať: 

deti - chlapci, dievčatá  (do 9 rokov)

mladší žiaci,  mladšie žiačky (10-11 rokov)

starší žiaci, staršie žiačky  (12-13 rokov)

kadetky, kadeti                  (14-15 rokov)

juniorky, juniori                (16-17 rokov)

 

 

KUMITE vylučovací systém so skrátenou repasážou od 2. kola, dve 3 miesta :

deti - chlapci :  - 30, + 30 kg. (do 9 rokov, 60 sekúnd)

       - dievčatá : - 30, + 30 kg. 

mladší žiaci:  - 40,  + 40 kg. (10-11 rokov, 90 s)

mladšie žiačky: - 35, + 35 kg. (10-11 rokov, 90 s)

starší žiaci:  - 50, + 50 kg. (12-13 rokov, 90 s)

staršie žiačky: - 40,  + 40 kg.  (12-13 rokov, 90 s)

kadetky:  -55,  + 55 kg       (14-15 rokov, 90 s)

kadeti:  -65,  + 65 kg         (14-15 rokov, 120 s)

juniorky: -55, + 55 kg        (16-17 rokov, 90 s)

juniori: -70, + 70 kg           (16-17 rokov, 120 s)

 

PRAVIDLÁ : WKF a doplnky organizátora.

SYSTÉM SÚŤAŽE : KATA aj KUMITE so skrátenou repasážou od 2 .kola, dve 3. miesta.

                          

HLAVNÝ ROZHODCA : Július VALENTA

ROZHODCOVIA : nominovaný organizátorom.

 

ŠTARTOVNÉ : 10 € za pretekára.                     

 

CENY : 1. miesto - pohár, medaila, diplom   

              2. a 3. miesto - medaila, diplom  

              Pre kluby umiestnené na 1 .až  3. mieste - pohár

 

 

POHÁR KLUBOV: pretekári umiestnení na 1. až  3. mieste získavajú pre svoj klub za

1. miesto - 3 body,  2. miesto - 2 body a  3. miesto - 1bod.

Súčet bodov určí poradie klubov. 

 

PRIHLÁŠKY : Súpisku pretekárov  prosíme zaslať do 6. 5. 2009!!!

                           e-mailom :  kkrevuca@kkrevuca     

                           Informácie : Arpád Bunjatov - riaditeľ turnaja,  

                           tel. č.:   09...  e-mail : bunjatov@kkrevuca.sk    

 

DOPLNKY  ORGANIZÁTORA

 

1, Minimálny stupeň technickej vyspelosti pre štartovanie na súťaži je 8. kyu.

2, Požaduje sa platná lekárska prehliadka max. 1 rok stará vyznačená

    v preukaze karate.

3, V zmysle pravidiel karate sú v kumite povinné chrániče zubov, chrániče

    priehlavkov a holení.  

4, Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. 

5, Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže

    ± 30 min.

6. Ostaršenie  max. o 1 rok (treba dokladovať).

7. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo modifikácie váhových kategórií a

     dĺžky trvania zápasov.

8, Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.

9. Ubytovanie nájdeš na : www.revuca.sk v časti rôzne linky.