KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

!!!POZOR! Dôležité upozornenie!!! Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov

Dôležité !!!

 

ŠTK upozorňuje trénerov, kaučov a zástupcov klubov na pretekárov, ktorí nespĺňajú podmienky veku na štart na MSR.

Títo pretekári NEBUDÚ MAŤ POVOLENÝ ŠTART NA MSR.

 

Pretekári  nesplňajúci podmienky veku na štart MSR  2009 (3) .xls

 

 

Pripájame propozície  a ŠTARTOVNÚ LISTINU.

 

Propozície M-SR detí a žiakov 2009.doc

 

Na základe požiadaviek ŠTK zo SsZK a TAUK bola upravená štartovná listina na MSR.Po vyradení  pretekárov nespĺňajúcich vekový limit boli rozšírené postupy zo SP v kategóriach : dievčatá -30 kg a ml. žiačky +40kg.

Zároveň bola doplnená o postup z VUKABU.

 

Štartovná listina  na M-SR detí a  žiakov 2009 (3) .xls

 

Dátum:                       16. mája 2009

Miesto konania:       Košice, Športová hala SOU železničné,

                                     Palackého 14

Usporiadateľ:           KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU 

                                     zodp. p. František Kretovič, 0905/321899,

                                     fkretovic@magnol.sk

Organizátor:              SZK

 

Štartovné:                 7,00  € za pretekára

 

UPOZORNENIE !!!

Na začiatku každej kategórie(okrem detí do desať rokov-nové kategórie) sú uvedení Majstri Slovenska za rok 2008. Tí môžu mať štart v kategórii iba ak spĺňajú podmienky veku, a pri kumite aj podmienky váhy.

 

Postup zo Slovenského pohára majú vždy prví šiesti pretekári. Ak pretekári na 7.,8.,9..... mieste majú rovnaký počet bodov ako šiesty postupujúci pretekár, majú aj títo pretekári postup na M-SR. Pretekári môžu mať štart v kategórii iba ak spĺňajú podmienky veku, a pri kumite aj podmienky váhy.

 

Nakoľko majú niektorí pretekári postup v dvoch váhových kategóriach, prosím trénerov, kaučov, ŠTK  o upresnenie kategórie, v ktorej budú mať štart, čím bude následne umožnený prípadný štart ďalších pretekárov na MSR .

 

Nominácie za regióny prosím zasielať na adresu:   setnicky@elnet.sk

A to vo formáte XLS súboru. Nominácie zasielať len za región, NIE DOPĹŇAŤ DO NOMINÁCIE zo SLOVENSKÉHO POHÁRA.

 

Víťazi SP žiakov a  nominácia žiakov na MSR 2009.xls