KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Reportáž z medailistami z ME v Paríži 2009

Medailisti z ME Paríž 2009

          V pondelok, 18. mája 2009 od 19:35 hod, odvysiela televízia STV3 v relácii Športové ozveny rozsiahlu reportáž s medailistami z Majstrovstiev Európy juniorov & kadetov, ktoré sa konali v januári 2009 v Paríži.

         

         Reportáž sa natáčala za prítomnosti prezidenta SZK Ing. Daniela Líšku, viceprezidenta SZK Petra Baďuru a taktiež všetkých medailistov z Paríža - Michala Toure, Doroty Balciarovej, Romana Kuboviča, Ivany Dučovej, Lenky Foldesiovej, Matúša Lieskovského a Dominiky Tatárovej.

         

          V premiére bude reportáž odvysielaná dňa 18.5.2009. Reprízy sú naplánované 3x v priebehu mesiaca máj v televízii STV3 v Športových ozvenách.

         

          Slovenský zväz karate v úzkej spolupráci s BÚK zabezpečili mediálnu podporu slovenskej reprezentačnej výpravy v televízií STV. Touto cestou by sme chceli poďakovať televízií STV za podporu karate a taktiež poďakovať V. Polúchovi za mediálnu spoluprácu pre prezentácii SZK.