KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

5.ročník SHITO RYU OPEN

   Slovenská šito ryu asociácia v spolupráci so Slovenským zväzom

                                                  karate organizovali 

                                5.ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV

                                     SLOVENSKEJ ŠITO RYU ASOCIÁCIE

                              DETÍ, ŽIAKOV, DORASTENCOV a SENIOROV

 

Turnaja sa zúčastnilo 246 súťažiacich z 26 klubov Slovenska. SŠRA ďakuje Braňovi Zubricanákovi za podporu 5. ročníka Majstrovstiev Šito Ryu Asociácie detí, žiakov, dorastencov a seniorov.

 

 Poradie súťažiacich

 Poradie začiatočníkov

 Štatistika účasti

 Štatistika účasti začiatočníkov

 Medailová štatistika

 Medailová štatistika začiatočníkov

 

Termín konania:         23. 5. 2009  ( Sobota )

Miesto konania::        Nové Zámky, Športová Hala stolnotenisová

Program:                    09.30 hod. začiatok turnaja-  kata detí, žiakov atď.

Štartovné:                 10,-€ kategória mládež do 12 rokov

                                           -  člen registrovaný v  SŠRA  8,-€

                                  12,-€ kategórie nad 12 rokov            

                                           -  člen registrovaný v ŠŠRA  10,-€

                                  Pri dvojitom štarte kata aj kumite

                                           + 3,-€ za jednotlivca      

 

Podrobnejšie informácie:

tel/fax.:  0356422082

mob.: 0905421467

e-mail: slovenskashitoryuasociacia@nextra.sk

 

 Propozície turnaja_5. ročník SHITO RYU OPEN

 

Upozornenie: účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť.

Súťaží  sa  môžu zúčastniť aj pretekári iných štýlov karate uznaných WKF s dodržaním dole stanovených podmienok.

 

KATEGÓRIE (5-15 rokov  STV 7.kyu , 16 rokov a star. min 6. kyu )

 

SYSTÉM:

Pravidlá rozhodovania WKF s dodatkami  Organizačnej komisie, súťaž Kata sa bude konať bez Shitei kata. V kategóriách 5 až 12 ročných sa vyžadujú minimálne dve kata. Tieto sa môžu cvičiť aj v ďalších kolách. V súťažných kategórii kata 5 -7, 8 - 9, a 10 -12 ročných prebehnú súťaže začiatočníkov. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári bez STV po 8.kyu. Finalisti postupujú do súťaže vypísaných vekových kategórií.   

 

PODMIENKY: 

Minimálny počet pre konanie sa  súťaže v kategórii sú štyria pretekári.  Pokiaľ je v kategórii  menej odprezentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v  kata v staršej vekovej  kateg.  v  kumite vo vyššej váhovej kateg.) Repasáž sa začína až od druhého kola  súťažnej kategórie.

 

ROZHODCOVIA: 

Zúčastnený klub je povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu  v prípade neúčasti rozhodcu bude uložená penalizácia 20,-€ . Je nutné aby bol menovaný rozhodca nahlásený do 20.5.09 s uvedením osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, dát.narod. rod.čílo, ČOP, rodinný stav, štát.prísl. na uvedú emailovú adresu.Pokiaľ rozhodcu nenahlásite nebude mu môcť byť vystavená DoVP a nebude preplatený.        

Fotogaléria