KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR družstiev 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou (1)

                 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV

                žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov

 

Dátum:               7. júna 2008 (Nedeľa)

Miesto konania: Bánovce n. Bebravou,

                            Športová hala na ulici J. Urbánka

                             (pri futbalovom štadióne)

Usporiadateľ:      KK Trend Bánovce n. Bebravou

                             zodp. p. Peter Bežák, 0908/743312

Organizátor:        SZK

Štartovné

za družstvo:          muži             33.- EUR

                             ostatné kat.  17,- EUR          

 

propozicie MSR družstvá 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou.doc

 

 

Dôležité informácie !!!

 

Systém súťaže:             Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF. 

Ostaršenie  povolené max.o 1 rok pre kumite.Pre kata ostaršenie netreba.Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.

Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.

Pre kata družstiev platí:

Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

Pre kumite družstiev platí:

Každý pretekár, ktorý ide do kumite  je povinný sa pri prezentácii odvážiť.

Najľahší z družstva bude automaticky vždy zápasiť ako prvý (1.).

Druhý najľahší bude vždy zápasiť ako druhý (2.).

Najťažší bude vždy zápasiť ako posledný, tretí (3.).

Počas turnaja nesmú pretekári meniť poradie ako budú zápasiť v družstve. Inak bude družstvo diskvalifikované.

Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.

Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

Družstvo pre kumite  musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.

Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.

Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve. Ďalší dvaja musia byť z jedného klubu, pod hlavičkou ktorého družstvo štartuje.