KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR družstiev 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou

                 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV

                žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov

 

Dátum:               7. júna 2008 (Nedeľa)

Miesto konania: Bánovce n. Bebravou,

                            Športová hala na ulici J. Urbánka

                             (pri futbalovom štadióne)

Usporiadateľ:      KK Trend Bánovce n. Bebravou

                             zodp. p. Peter Bežák, 0908/743312

Organizátor:        SZK

Štartovné

za družstvo:          muži             33.- EUR

                             ostatné kat.  17,- EUR    

   

VÝSLEDKY a ŠTATISTIKY:

 Poradie družstiev MSR Družstiev 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou.frx.pdf

 Štatistika umiestnení MSR Družstiev 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou.frx.pdf

 Štatistka účasti MSR Družstiev 7.6.2009 Bánovce nad Bebravou.frx.pdf