KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výsledky 10-tich najlepších v každom teste

          Výstupné testovanie juniorskej a kadetskej reprezentácie sa uskutočnilo v sobotu 5.9.2009 v Banskej Bystrici, v telocvični na Osemročnom športovom gymnáziu podľa nasledovného harmonogramu:

 

09.00 hod  -  kadetky, juniorky - ŽENY

11.30 hod  -  kadeti, juniori - MUŽI

             

           Výstupného testovania sa zúčastnilo spolu 62 reprezentantov - z toho 24 žien a 38 mužov juniorskej a kadetskej reprezentácie (nezúčastnili sa Balciarová, Semaníková, Soóki, Toure, Hirka, Hrmo).

 

           Členovia širšieho reprezentačného výberu juniorov & kadetov sú povinní sa zúčastniť prípravných medzinárodných a národných turnajov a reprezentačných sústredení, na základe ktorých bude zostavená užšia reprezentácia J&K na Majstrovstvá sveta v Rabate (Maroko) 2009.

 

           Prvé testovanie kondičných schopností širšej reprezentácie J&K sa uskutočnilo dňa 28. júna 2009 v Banskej Bystrici, v telocvični na Osemročnom športovom gymnáziu. Prinášame Vám prvé čiastočné informácie o testovaní reprezentácie, pričom najlepšie výsledky prvých 10-tich v každom teste zverejňujeme pre vyššiu motiváciu ostatných.

 

           Vstupného testovania sa zúčastnilo spolu 57 reprezentantov - z toho 20 žien a 37 mužov juniorskej a kadetskej reprezentácie.

 

Testy pozostávali z nižšie uvedenej batérie, ktorú pripravila TMK SZK (Sližik, Macko):

 

•1.     Šprint na 50 m - test bežeckej rýchlosti s 3 meranými úsekmi (10m, 30m, 50m). Meranie prebiehalo prostredníctvom fotobuniek, vďaka ktorým bolo možné vypočítať akceleračnej rýchlosti v jednotlivých meraných úsekoch.

 

Výsledky testu "Šprint na 50 m" - MUŽI

 

Poradie

Meno, Priezvisko

50 m (s)

1.

Adam Lieskovský

6,88

2.

Igor Bušovský

6,97

3.

Martin Čula

6,99

4.

Adam Prešinský

7,03

5.

Matej Čuchran

7,07

6.

Matúš Lieskovský

7,15

7.

Denis Košala

7,16

8.

Filip Pipiška

7,22

9.

Jakub Nemček

7,27

10.

Richard Hajdóny

7,29

 

 Výsledky testu "Šprint na 50 m" - ŽENY

  

Poradie

Meno, Priezvisko

50 m (s)

1.

Dominika Tatárová

6,88

2.

Barbora Botunová

6,97

3.

Dagmara Kubinská

6,99

4.

Simona Lacová

7,03

5.

Magadaléna Schéryová

7,07

6.

Lucia Langošová

7,15

7.

Lenka Foldesiová

7,16

8.

Ivana Kucová

7,22

9.

Marigona Mehmeti

7,27

10.

Laura Kvasnicová

7,29

 

 

Výsledky testu "Šprint na 50 m" - ŽENY - poradie reprezentantov podľa výsledného času na druhom meranom úseku na 30 m

  

Poradie

Meno, Priezvisko

30 m (s)

1.

Dominika Tatárová

5,26

2.

Dagmara Kubinská

5,37

3.

Barbora Botunová

5,38

4.

Magadaléna Schéryová

5,41

4.

Jana Vojtikevičová

5,41

6.

Simona Lacová

5,50

7.

Ivana Kucová

5,51

8.

Lucia Langošová

5,52

8.

Lenka Foldesiová

5,52

8.

Marigona Mehmeti

5,52

 

•2.     Bench press - výbušná sila horných končatín (imitácia pohybu ako pri údere). Záznam rýchlosti a zrýchlenia v priebehu excentrickej časti pohybu bol zaznamenávaný prostredníctvom prístroja FiTRO Dyne. 

 

Výsledky testu "Bench press" - MUŽI - rýchlosť výrazu

 

Poradie

Meno, Priezvisko

v (cm/s)

1.

Tomáš Pupkay

442,2

2.

Jakub Nemček

426,9

3.

Gabriel Kaleta

422,5

4.

Igor Bušovský

404,2

5.

Matúš Lieskovský

402,4

6.

Michal Tamáš

401,9

7.

Adam Prešinský

400,6

8.

Filip Pipiška

393,0

9.

Martin Jurkovič

391,8

10.

Igor Zelina

389,3

                

 Výsledky testu "Bench press" - MUŽI - zrýchlenie

 

Poradie

Meno, Priezvisko

a (m/s2)

1.

Roman Kovaľ

90,5

2.

Gabriel Kaleta

89,7

3.

Martin Jurkovič

86,5

4.

Tomáš Pupkay

79,2

5.

Michal Molčan

78,3

6.

Igor Bušovský

76,0

7.

Filip Pipiška

76,0

8.

Martin Čula

75,1

9.

Adam Prešinský

75,0

10.

Andrej Osuský

74,2

 

 Výsledky testu "Bench press" - ŽENY - rýchlosť výrazu

 

Poradie

Meno, Priezvisko

v (cm/s)

1.

Dominika Tatárová

354,2

2.

Dagmara Kubinská

347,6

3.

Jana Vojtikevičová

343,1

4.

Júlia Langošová

331,1

5.

Barbora Botunová

315,3

6.

Ingrid Suchánková

311,9

7.

Ivana Kucová

311,4

8.

Lucia Langošová

310,1

9.

Laura Kvasnicová

309,0

10.

Magadaléna Schéryová

304,2

 

Výsledky testu "Bench press" - ŽENY - zrýchlenie

  

Poradie

Meno, Priezvisko

a (m/s2)

1.

Jana Vojtikevičová

72,1

2.

Miroslava Kopúňová

61,0

3.

Ingrid Suchánková

60,4

4.

Laura Kvasnicová

54,8

5.

Lucia Langošová

53,0

5.

Jana Koribaničová

53,0

7.

Júlia Langošová

52,2

7.

Ivana Kucová

52,2

9.

Ivana Dučová

50,2

10.

Monika Bábiková

49,2

 

•3.     FiTRO Agility Check test - test reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín (20 stimulov)

 

Výsledky testu "FiTRO Agility Check" - MUŽI - priemer reakcii do všetkých smerov

 

Poradie

Meno, Priezvisko

AVRG (ms)

1.

Martin Čula

513,5

2.

Patrik Horák

514,1

3.

Ľuboš Meňuš

517,7

4.

Matej Čuchran

533,3

5.

Gabriel Kaleta

537,6

6.

Lukáš Kučerák

540,0

7.

Matúš Bozogáň

541,3

8.

Filip Pipiška

546,9

9.

Igor Bušovský

548,6

10.

Matúš Lieskovský

553,8

                    

Výsledky testu "FiTRO Agility Check" - MUŽI - priemer najlepších reakcií do všetkých smerov

   

Poradie

Meno, Priezvisko

BEST (ms)

1.

Matej Čuchran

420

2.

Martin Čula

445

2.

Igor Bušovský

445

4.

Ľuboš Meňuš

452

5.

Martin Jurkovič

458

6.

Patrik Horák

461

7.

Lukáš Kučerák

467

8.

Peter Szomor

478

9.

Igor Zelina

481

9.

Matúš Bozogáň

481

 

Výsledky testu "FiTRO Agility Check" - ŽENY - priemer reakcii do všetkých smerov

   

Poradie

Meno, Priezvisko

AVRG (ms)

1.

Barbora Botunová

538,1

2.

Jana Vojtikevičová

544,1

3.

Parícia Tátošová

546,7

4.

Lucia Langošová

570,0

5.

Marigona Mehmeti

571,3

6.

Jana Koribaničová

574,0

7.

Júlia Langošová

576,4

8.

Dagmara Kubinská

576,7

9.

Zuzana Schwartzová

586,4

10.

Ivana Dučová

588,7

 

Výsledky testu "FiTRO Agility Check" - ŽENY - priemer najlepších reakcií do všetkých smerov

   

Poradie

Meno, Priezvisko

BEST (ms)

1.

Barbora Botunová

474

2.

Dagmara Kubinská

477

3.

Parícia Tátošová

478

4.

Jana Vojtikevičová

483

5.

Kornélia Linkeschová

501

6.

Dominika Tatárová

506

7.

Marigona Mehmeti

513

8.

Lucia Langošová

518

9.

Simona Lacová

527

10.

Júlia Langošová

528

  

•4.     FiTRO Jumper - 10 s test zameraný na zisťovanie explozívnej sily a vytrvalosti v sile dolných končatín. Test poskytuje nepriame informácie o pomere a distribúcii rýchlych svalových vlákien v DK.

 

Výsledky testu "FiTRO Jumper" - MUŽI - priemerná výška výskokov v teste

  

Poradie

Meno, Priezvisko

h (cm)

1.

Matej Čuchran

39,5

2.

Denis Košala

37,2

3.

Adam Vorobeľ

36,1

4.

Peter Szomor

35,5

5.

Adam Lieskovský

35,4

6.

Matúš Lieskovský

35,3

7.

Filip Pipiška

34,6

8.

Igor Bušovský

33,3

9.

Lukáš Vigário

33,2

9.

Lukáš Kučerák

33,2

9.

Michal Molčan

33,2

 

Výsledky testu "FiTRO Jumper" - MUŽI - výkon v aktívnej fáze odrazu 

  

Poradie

Meno, Priezvisko

P (W)

1.

Matej Čuchran

57,3

2.

Denis Košala

55,1

3.

Filip Pipiška

52,7

4.

Peter Szomor

52,3

5.

Adam Vorobeľ

52,3

6.

Lukáš Kučerák

48,2

7.

Matúš Lieskovský

47,5

8.

Adam Lieskovský

47,2

9.

Martin Čula

46,3

10.

Igor Bušovský

45,4

 

 

 Výsledky testu "FiTRO Jumper" - ŽENY - priemerná výška výskokov v teste

  

Poradie

Meno, Priezvisko

h (cm)

1.

Ingrid Suchánková

36,1

2.

Barbora Botunová

30,7

3.

Dominika Tatárová

28,6

4.

Jana Vojtikevičová

28,1

5.

Magadaléna Schéryová

27,9

6.

Ivana Kucová

25,9

7.

Daniela Závatzká

25,7

8.

Laura Kvasnicová

25,6

9.

Marigona Mehmeti

25,0

9.

Simona Lacová

25,0

  

 Výsledky testu "FiTRO Jumper" - ŽENY - výkon v aktívnej fáze odrazu

 

   

Poradie

Meno, Priezvisko

P (W)

1.

Ingrid Suchánková

55,5

2.

Barbora Botunová

43,1

3.

Jana Vojtikevičová

43,0

4.

Simona Lacová

39,8

5.

Daniela Závatzká

39,2

6.

Dominika Tatárová

38,1

7.

Laura Kvasnicová

37,6

8.

Magadaléna Schéryová

36,3

9.

Parícia Tátošová

35,9

10.

Marigona Mehmeti

35,6

 

 

•5.     Zhyby (počet) test dynamickej sily horných končatín a ramenného pletenca - Výdrž v zhybe (min) test statickej a vytrvalostnej sily horných končatín, ramenného pletenca, svalov chrbta a prsných svalov

 

Výsledky testu "ZHYBY" - MUŽI - počet zhybov

 

Poradie

Meno, Priezvisko

počet (ks)

1.

Adam Lieskovský

22

2.

Adam Prešinský

22

3.

Michal Garaj

21

4.

Lukáš Vigário

20

5.

Peter Szomor

20

6.

Igor Zelina

18

7.

Matej Čuchran

17

8.

Dominik Dobiaš

16

9.

Martin Čula

16

10.

Denis Košala

16

 

 

Výsledky testu "ZHYBY" - ŽENY - počet zhybov

  

Poradie

Meno, Priezvisko

počet (ks)

1.

Ingrid Suchánková

11

2.

Ivana Kucová

8

3.

Lucia Langošová

6

4.

Daniela Závatzká

4

 

 

Výsledky testu "VÝDRŽ V ZHYBE" - ŽENY

 

Poradie

Meno, Priezvisko

čas (min)

1.

Jana Vojtikevičová

01:16,0

2.

Marigona Mehmeti

01:13,9

3.

Lenka Foldesiová

01:13,2

4.

Ingrid Suchánková

01:06,0

5.

Kornélia Linkeschová

01:03,8

6.

Zuzana Schwartzová

01:00,2

7.

Laura Kvasnicová

00:58,8

8.

Parícia Tátošová

00:58,7

9.

Barbora Botunová

00:58,0

10.

Barbora Ďurovcová

00:48,1

  

 

 •6.     Beh na 800 m - test špeciálnej vytrvalosti

 

Výsledky testu "BEH NA 800 M" - MUŽI

 

 

Poradie

Meno, Priezvisko

čas (min)

1.

Martin Čula

2:27

2.

Denis Košala

2:28

3.

Michal Klima

2:29

4.

Adam Prešinský

2:33

4.

Filip Pipiška

2:33

6.

Adam Lieskovský

2:34

6.

Peter Szomor

2:34

8.

Matúš Lieskovský

2:36

8.

Lukáš Kučerák

2:36

10.

Jakub Nemček

2:38

10.

Matej Čuchran

2:38

10.

Jakub Kabát

2:38

   

  

Výsledky testu " BEH NA 800 M" - ŽENY

Poradie

Meno, Priezvisko

čas (min)

1.

Dagmara Kubinská

2:48

2.

Dominika Tatárová

2:54

3.

Kornélia Linkeschová

3:03

4.

Miroslava Kopúňová

3:03

5.

Laura Kvasnicová

3:07

6.

Marigona Mehmeti

3:07

7.

Simona Lacová

3:08

8.

Lenka Foldesiová

3:09

9.

Lucia Langošová

3:10

10.

Jana Vojtikevičová

3:10