KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Dôležité organizačné upozornenia !!!

Dôležité upozornenia!!!

 

1. kolo Slovenského pohára kadetov, juniorov a starších juniorov (SABINOV) sa z organizačných dôvodov presúva zo soboty 12.9. na NEDEĽU 13.9.2009!!! Propozície turnaja spolu s ďalšími informáciami nájdede v sekcii "AKCIE", alebo priamo na http://wwww.karate.sk/402/sp-kadetov-juniorov-a-st-juniorov-1-kolo

 

VV SZK rozhodol, že súťažiach Slovenského pohára môžu štartovať pretekári bez obmedzenia vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV). Táto zmena nadobúda platnosť už pre súťaž 1. kola Slovenského pohára kadetov, juniorov a starších juniorov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13.9.2009 v Sabinove.

   

 

Komisia štátnej reprezentácie (KŠR) zároveň upozorňuje, že na nasledujúce turnaje:  

  

12.-13.09.2009 - GERMAN OPEN        (Aschaffenburg GER)

19.-20.09.2009 - BUDAPEST OPEN     (Budapest HUN)

 

NEORGANIZUJE spoločný výjazd reprezentácie!!!