KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

RAPID CUP 2009

Karate klub Rapid Bratislava v spolupráci so Slovenským zväzom karate organizoval v nedeľu 11.10.2009 prvý ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja RAPID CUP 2009.

 

Z dôvodu konania medzištátneho futbalového stretnutia Slovensko-Slovinsko boli organizátori nútení presunúť prvý ročník turnaja Rapid Cup 2009 z pôvodného termínu zo soboty 10.10. na NEDEĽU 11.10.2009.

 

Dátum konania:   11.10.2009 (NEDEĽA)

 

Miesto:                 NTC - Sibamac Aréna

                             Príkopová 6, 831 03 Bratislava

Web stránka:       www.rapidcup.eu

 

Výsledky turnaja nájdete na web stránke pod odkazom:

http://rapidcup.eu/vysledky.php

 

Turnaja sa zúčastnilo 431 súťažiacich z 51 klubov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. 

 

Program turnaja:

08:00 - 09:30     - prezentácia kata a kumite

09:45 - 10:00     - rozdelenie rozhodcov a porada rozhodcov

10:00 - 12:00     - súťaž kata

12:00 - 12:45     - slávnostný nástup, program, vyhlásenie výsledkov kata

13:00                  - zahájenie súťaže kumite

 

Kategórie:

Kategórie Kumite    Vek              Muži (kg)                             Ženy (kg)
Dievčatá/chlapci    7, 8, 9 r.     -28, +28 kg                         -30, +30 kg
Dievčatá/chlapci    10-11 r.       -35, -40,+40kg                  -35, -40, +40kg
Dievčatá/chlapci    12-13 r.       -40, -50, +50 kg                -40, -45, +45 kg
Kadeti                    14-15 r.       -52, -57, -63,-70, +70kg   -47, -54, +54 kg
Juniori                    16-17 r.       -55, -61, -68,-76, +76kg   -48, -53, -59, +59kg

 

 

Kategórie Kata       Vek
Dievčatá/chlapci   7, 8, 9 r.
Dievčatá/chlapci   10-11 r.
Dievčatá/chlapci   12-13 r.
Kadeti                   14-15 r.
Juniori                   16-17 r.

 

Registrácia
Registrácia bude možná prostredníctvom online registračného formulára, ktorý je dostupný v sekcii Registrácia.

Všetky registrácie musia byť odoslané najneskôr do 5. októbra 2009.

 

Štartovné
Jednotlivé štartovné 15 eur, 20 eur pre dvojitý štart

 

Pravidlá
Súťaž bude prebiehať v súlade s pravidlami WKF.

 

Chrániče
Pre všetky kategórie kumite su povinné chrániče rúk, holení, priehlavkov a zubov.

 

Rozhodcovia
Všetci rozhodcovia s licenciou EKF/WKF sú vítaní.

Prosím, uveďte ich mená vopred do registračného formulára.

 

Dalšie informácie
Všetky informácie o ubytovaní a doprave nájdete v sekcii Ubytovanie.

 

KONTAKT:

info@rapidcup.eu
Telefón: 00421 917 777 603