KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa

Karate klub UNION Košice Vám ďakuje za Vašu účasť na 3. ročníku turnaja Memoriálu Michala Bozogáňa

 

Riaditeľ súťaže:         Ing. Peter Bozogáň

 

Dátum konania:         9.1.2010 (sobota)

 

Miesto konania:         Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice

 

Výsledky / Results:    Výsledky / Individual medal results

                                  Poradie klubov / Clubs ranking

 

Web stránka:             Slovenska verzia

                                  http://www.karateunion.sk/MMB/2010/MMB090110.htm

 

                                  Anglická verzia

                                  http://www.karateunion.sk/MMB/2010/MMB090110Eng.htm

 
Štartovné:                 10 Eur / pretekár

Ceny:                         1. - 3. miesto -pohár,diplom

                                   V kategórii mužov a žien za umiestnenie do 3.miesta finančná

                                   odmena podľa umiestnenia 200 ,130 a 60 EUR

 

Hlavný rozhodca:       Ing. Bácskai Imrich

Rozhodcovia:             Rozhodcov, sudcov a arbítrov nominuje organizátor

Informácie:                0907 927132- Ing. Bozogáň
                                  dorka@extel.sk, emilp@extel.sk

 

 

PROGRAM:
1. Slávnostné otvorenie:     9:45 hod.
2. Začiatok súťaže :            10:00 kumite 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
KUMITE
ml.žiaci        10-11         - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekúnd
ml.žiačky     10-11         - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekund
st.žiaci        12-13          - 40 kg,-50 kg,+50 kg 90 sekúnd
st.žiačky     12-13          - 40 kg,-45 kg,+45 kg 90 sekúnd
kadeti          14-15         - 57 kg,-70 kg,+70 kg 120 sekúnd
kadetky       14-15         - 47 kg,-54 kg,+54 kg 120 sekúnd
juniori          16-17         - 68 kg,-76 kg,+76 kg 120 sekúnd
juniorky       16-17          - 53 kg,-59 kg,+59 kg 120 sekúnd
muži                               do 75 kg nad 75 kg 180 sekúnd
ženy                              do 57 kg nad 57 kg 120 sekúnd

 

 Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
 Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

PRAVIDLÁ:
- podľa pravidiel WKF so skrátenou repasážou
- maska tváre pre juniorov a kadetov je dobrovoľná

 

UBYTOVANIE:
Dom mládeže Antona Garbana ,Werferová 10,Košice
Ladislav Blicha ++421 910 905 876
Mail: blicha@dmagarbana.sk

 

Súpisku pretekárov prosim poslať na dorka@extel.sk do 7.1.2010

 

Ing. Peter Bozogáň
riaditeľ súťaže